Elke hulpverlener van impegno werkt vanuit de methodiek Signs of Safety. Signs of safety is een oplossingsgerichte benadering waaruit veiligheid versterkt of gecreëerd kan worden. De methodiek gaat uit van de kracht van de cliënt en probeert met de krachten, de zorgen te verminderen. Als hulpverleners hebben wij ons te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. We gaan hierover samen in gesprek en gaan samen op zoek naar wat jullie als gezin kan helpen.