Hechtingsbevorderend spel is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling.

Uitgangspunt is dat de ouder-kind relatie van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling. Hechtingsbevorderend spel helpt daarbij en richt zich op 4 essentiële kenmerken in de ouder-kind relatie: Structuur, Betrokkenheid, Verzorging en Uitdaging. Omdat voor een kind spel het middel is om zich uiten, gevoelens te delen en contact te maken wordt dit gebruikt om het onderlinge contact te verbeteren en meer invloed uit te kunnen oefenen op het gedrag van het kind.  Kenmerkend is dat de ouder volledig betrokken wordt bij de behandeling. Samen met ouder en kind probeert de behandelaar te ontdekken wat er niet goed gaat in de ontwikkeling van het kind en hoe je als ouder daarbij ingezet kan worden om hierin verbetering te brengen. Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd…een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven.

Waarom hechtingsbevorderend spel?

– Dat je als ouder het gevoel hebt vast te lopen in de relatie met je kind
– Dat je als gezin in een negatieve spiraal met elkaar terecht bent gekomen of dreigt te komen.
– Dat je je machteloos voelt in de opvoeding van je kind
– Dat je opziet tegen de komst van je kind (of nog een kind).